Κάλεσμα Καλλιτεχνών - Open Call for Artists | "Emilia" Art Event


Η MYRÓ Gallery, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και η 24plus1 καλούν εικαστικούς καλλιτέχνες να υποβάλουν portfolios προκειμένου να εκθέσουν στην Εικαστική Εκδήλωση "EMILIA", μία εκδήλωση με δράσεις γύρω από την τέχνη, τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Αναλυτικότερα, οι καλλιτέχνες να αποστείλουν portfolio με τα έργα τους, συμπεριλαμβανομένου βιογραφικού σημειώματος (σε μορφή κειμένου), καθώς και στοιχείων επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.myro.gr@gmail.com ή επικοινωνήστε με τον κ. Σταύρο Μυρωνίδη, στο 6971890212.


Η έκθεση θα αφορά 3 ή 4 έργα της ίδιας σειράς και θα είναι δωρεάν, με τους καλλιτέχνες να δωρίζουν ένα έργο της επιλογής τους (όχι της σειράς που θα εκθέσουν), ούτως ώστε να δημοπρατηθεί για τον φιλανθρωπικό σκοπό και τη στήριξη της ταινίας.

Με το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των καλλιτεχνών από τη MYRÓ Gallery, η οποία θα παραχωρήσει δωρεάν ατομική έκθεση στους καλλιτέχνες με τις τρεις υψηλότερες τιμές έργων στη δημοπρασία.

ΕΜΙΛΙΑ - Ταυτότητα Έργου:
Μετά την επιτυχημένη πορεία της τελευταίας ταινίας μικρού μήκους "Free Camping" (συμμετοχή στο 67ο Φεστιβάλ των Καννών και διανομή με γαλλική εταιρεία), η 24plus1 προχώρησε στη δημιουργία της ανεξάρτητης ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο "Εμιλία" (https://www.facebook.com/emiliagreekfilm/). Η ταινία βρίσκεται στο στάδιο του Post-Production και η παραγωγή συγκεντρώνει πόρους για την ολοκλήρωση και την προώθηση της.

Η ταινία τελεί υπό την αιγίδα της Γ.Γ. Νέας Γενιάς.
Με την ευγενική υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

Ταυτότητα Art Event:
Αίθουσα "Αλλατίνη-Ντασσώ"
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Στρατού 2Α

Ημερομηνία Event - Δημοπρασίας: Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019
Ημερομηνίες Έκθεσης: έως Πέμπτη, 21/11/2019
Διάρκεια Έκθεσης: 8 ημέρες

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
- Παρουσίαση trailer "ΕΜΙΛΙΑ" από τους σκηνοθέτες της ταινίας.
- Μουσικό Δρώμενό με το soundtrack της ταινίας.
- Φιλανθρωπική Δημοπρασία Έργων Τέχνης για την υποστήριξη ολοκλήρωσης της ταινίας.
- Έναρξη Ομαδικής Έκθεσης Ζωγραφικής.

Στο Art Event θα συμμετέχουν οι:
Ορέστης Τζιόβας (Ηθοποιός)
Florian Mikuta (Μουσικός - Συνθέτης)
Βάγια Δανιηλίδου (Σεναριογράφος - Σκηνοθέτις)
Κωνσταντίνος Τοπάλης (Σκηνοθέτης - Μοντέρ)

Εκπρόσωπος Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης:
Μαριάνθη Πάσχου (Υπ. Πολιτιστικών)

24plus1: Βάγια Δανιηλίδου
(Σεναριογράφος, Σκηνοθέτης)

Υπεύθυνος Δημοπρασίας: Σταύρος Μυρωνίδης
(Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης, MYRÓ Group of Culture)

Αρμόδιοi καλέσματος: Αλέξανδρος Παναγιωτίδης
(Βοηθός Διεύθυνσης, MYRÓ Group of Culture)

Δάφνη Μπάτου
(Υπεύθυνος MYRÓ Gallery)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

La galerie "MYRÓ Gallery", l’Institut Français de Thessalonique et la société "24plus1" font appel aux artistes d’envoyer leur portfolio dans le but d’exposer lors de l’événement artistique "EMILIA", un événement organisé autour de l’art, la musique et le cinéma.

Date limite d’envoi des candidatures : Lundi 14 octobre 2019.

Plus précisément, les artistes peuvent envoyer un portfolio avec leurs œuvres, leur CV (sous forme de texte), ainsi que leurs coordonnées, à l’adresse électronique suivante : www.myro.gr@gmail.com ou en téléphonant au 6971890212.

La participation à l’exposition concerne 3 ou 4 œuvres de la même série de chaque artiste et elle est sans frais. Chaque artiste de son côté offrira une œuvre de son choix (autre que la série exposée) afin de participer à la mise aux enchères au bénéfice de la production du film.

Après la fin de l’événement, certains artistes seront primés par MYRÓ Gallery. En effet, MYRÓ Gallery offrira une exposition personnelle aux trois artistes dont les œuvres auront atteint le prix le plus élevé lors de la vente aux enchères.

EMILIA – Présentation du film :

Après le succès de leur dernier court métrage "Free Camping" (sélectionné au 67e Festival de Cannes – distribution par une société française), 24plus1 poursuit sa créativité avec un long métrage indépendant et intitulé "Emilia" (https://www.facebook.com/emiliagreekfilm/). Le film est actuellement à la phase de Post-Production et les producteurs recherchent des fonds pour compléter la production et la promotion du film.

Le film est placé sous l’égide du Secrétariat Général de la Jeunesse.

Il bénéficie de l’aimable soutien de l’Institut Français de Thessalonique.

L’événement artistique :

Salle "Allatini-Dassault"

Institut Français de Thessalonique

Leoforos Stratou 2ΑDate de l’événement – Vente aux enchères : Jeudi 14 novembre 2019

Ημερομηνίες Έκθεσης: έως Πέμπτη, 21/11/2019

Durée de l’exposition : 8 joursL’événement proposera au public :

- La présentation de la bande annonce du film "EMILIA" par les metteurs en scène.

- Un moment musical avec le soundtrack du film.

- Une vente aux enchères d’œuvres d’art pour soutenir la production du film.

- Le vernissage de l’exposition collective.Seront présents à l’événement aussi :

Orestis Tziovas (acteur)

Florian Mikuta (musicien - compositeur)

Vaya Daniilidou (scénariste – metteure en scène)

Konstantinos Topalis (metteur en scène - monteur)· Contact avec l’Institut Français de Thessalonique : Marianthie Paschou

· Contact avec "24plus1" : Vaya Daniilidou (scénario, mise en scène), Konstantinos Topalis (mise en scène)

· Responsable de la vente aux enchères : Stavros Myronidis, (Fondateur et propriétaire de MYRÓ Group of Culture)

· Responsable de l’appel aux artistes : Alexandros Panagiotidis (assistant de direction, MYRÓ Group of Culture)

Dafni Batou
(directeur, MYRÓ Gallery)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

MYRÓ Gallery, the French Institute of Thessaloniki and 24plus1 invite art artists to submit portfolios to exhibit at the "EMILIA" Art Event, an event with activities about art, music and cinema. Submission Deadline: Monday 14 October 2019.

In more detail, artists must send a portfolio of their works, including a resume (in text format) and contact information, to www.myro.gr@gmail.com or contact Mr. Stavros Myronidis, at +30 6971890212.

The exhibition will concern 3 or 4 works of the same series and will be free, with the artists donating a work of their choice (not from the series they are exhibiting) in order to be auctioned for charity and support of the film.

At the end of the event there will be awards for artists from MYRÓ Gallery, which will give free solo exhibitions to the artists with the three highest auctioned artworks.

EMILIA - Project Identity:
Following the successful run of the latest short film "Free Camping" (participating in the 67th Cannes Film Festival and distribution with a French company), 24plus1 went on to create the independent feature film entitled "Emilia" (https://www.facebook.com/emiliagreekfilm/). The film is in the Post-Production stage and the production concentrates resources on its completion and promotion.

The film is under the auspices of General Secretariat of Youth, Greece.
With the support of French Institute of Thessaloniki.

Art Event Identity:
Allatini-Dassau Hall
French Institute of Thessaloniki
Leoforos Stratou 2A

Event - Auction Date: Thursday, November 14, 2019
Exhibition Dates: until Thursday, 21/11/2019
Duration of exhibition: 8 days

The event will include:
- Presentation of trailer "EMILIA" by the film directors.
- Musical track with the soundtrack of the movie.
- Charity Art Auction to support the film.
- Launch of Group Painting Exhibition.

Art Event will include:
Orestis Tziovas (Actor)
Florian Mikuta (Musician - Composer)
Vaya Danielidou (Screenwriter - Director)
Konstantinos Topalis (Director - Moderator)

Representative of the French Institute of Thessaloniki:
Marianthi Paschou

24plus1: Vaya Danielidou
(Screenplay Writer, Director),

Auction Manager: Stavros Myronidis
(Founder and Owner, MYRÓ Group of Culture)

Calling Officer: Alexandros Panagiotidis
(Management Assistant, MYRÓ Group of Culture)

Dafni Mpatou
(Department Executive, MYRÓ Gallery)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου