Ksenia Filonova - Solo art exhibition

 


Η Myro gallery θα πραγματοποιήσει στα πλαίσια ενός συνόλου εκδηλώσεων με θέμα την ενδοοικογενειακή βία ,  την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ksenia Filonova στον χώρο του Project Room. Τα εγκαίνια τις έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στον χώρο της Myro gallery, Νικηφόρου Φωκά 8. Την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπικό δείπνο στο ξενοδοχείο Macedonia Palace και παρουσίαση μέρους του εικαστικού έργου τις καλλιτέχνιδας για την υποστήριξη της Mη Κερδοσκοπικής Oργάνωσης Win Hellas.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Αναστασία Ρασκίνα, art manager, ειδικός στη βαλκανική τέχνη. Η οποία σήμερα εκπροσωπεί τη γκαλερί μοντέρνας τέχνης Myro Gallery και τον οίκο δημοπρασιών Myro Group. Προηγουμένως, συμμετείχε επανειλημμένα στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεντεύξεων τύπου και πρωινού τύπου για δημοσιογράφους. Συνεργάστηκε επίσης με τη Διεθνή Οργάνωση Γυναικών (IWOG) στο Βελιγράδι με την οποία διοργάνωσε φιλανθρωπικά παζάρια για αρκετά χρόνια.

O στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι να θίξουν το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την γυναίκα. Με τις δράσεις αυτές θέλουμε να συμβάλουμε στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και να επιστήσουμε και πάλι την προσοχή του κοινού στο πρόβλημα.

Η καλλιτέχνης Ksenia Filonova  γεννήθηκε στη Μόσχα το 1977κ αι αποφοίτησε από το Κρατικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τέχνης V.I. Surikov της Μόσχας. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη). Η ίδια η Ksenia έχει υπάρξει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, επομένως τα περισσότερα από τα έργα της είναι αφιερωμένα σε αυτό το θέμα.

Η Mη Κερδοσκοπική Oργάνωση WIN HELLAS *- International Women’s Support ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο 2006 από την Mandoi Tsagiya-Papadaku, με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Η WIN HELLAS δραστηριοποιείται ενεργά στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Μέσω ενός δικτύου ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας και δικηγόρων, η WIN HELLAS προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης στην οικογένειά τους ή στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Σχετικά με έμας:

Η εταιρεία ηγείται ενός συνόλου δραστηριοτήτων ανάπτυξης, παραγωγής και προβολής ποιοτικής σύγχρονης τέχνης, μέσω της Myro Gallery, της πλατφόρμας γλυπτικής Greek Marble Initiative και των Διεθνών Συμποσίων που φιλοξενεί και διοργανώνει. Ο οίκος δημοπρασιών Myrό Antiques House προσπαθεί μέσα από τις δημοπρασίες και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, να εδραιώσει και στην Βόρεια Ελλάδα τον θεσμό της δημοπρασίας, όπως αυτή εννοείται και πραγματοποιείται σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και ως απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Επίσης επιδιώκει να αναδείξει την Ελλάδα διεθνώς μέσω δραστηριοτήτων Real Estate που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για τη διάθεση διακεκριμένων ακινήτων και νησιών από ιδιώτες.

 

Myro gallery will hold, as part of a set of events on the topic of domestic violence, Ksenia Filonova's individual painting exhibition at the Project Room. The opening of the exhibition will take place on Thursday, October 20th, 2022, at Myro gallery. On Monday, October 17th, a charity gala dinner will be held at the Macedonia Palace hotel by the artist to support the Non-Profit Organization Win Hellas.

The event is organized by Anastasia Raskina, an art manager, a specialist of Balkan arts, which currently represents the modern art gallery Myro Gallery and the auction house Myro Group. Previously, she repeatedly participated in the organization of corporate events, exhibitions, press conferences and press breakfasts for journalists. Anastasia Raskina also collaborated with the International Women’s Organization (IWOG) in Belgrade and organized charity bazaars for them, for several years.

The aim of these events is to raise the issue of domestic violence with women as victims. With these actions we want to contribute to the protection of women's rights and to draw the public's attention to the problem again.

The artist Ksenia Filonova was born in Moscow in 1977 and graduated from the State Academic Art Institute V.I. Surikov of Moscow. Today she lives and works in Greece (Thessaloniki). Ksenia herself has been a victim of domestic violence, so most of her works are devoted to this topic.

The non-profit organization WIN HELLAS *- International Women’s Support was founded in Greece in September 2006 by Mandoi Tsagiya - Papadaku in order to stamp out violence against women. WIN HELLAS is actively engaged in preventing and fighting violence against women and promoting gender equality. Through a network of its psychologists, mental health consultants, lawyers, WIN HELLAS offers psychosocial support to women who have suffered from any form of abuse in their family or their social and professional environment.

About us:

The company leads a set of activities in the development, production, and presentation of quality contemporary art, through the Myro Gallery, the Greek Marble Initiative sculpture platform and the International Symposia it hosts and organizes. The auction house Myro Antiques House tries, through the auctions and the events it organizes, to consolidate in Northern Greece the institution of the auction, as it is understood and carried out in foreign countries, but also as a response to the challenges of the modern era. It also seeks to highlight Greece internationally through Real Estate activities that include the creation of a special platform for the disposal of distinguished properties and islands by private individuals.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου