Ατομική έκθεση - Daniela Spasovska Gosh | Project Room


Εγκαίνια: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024, ώρα 19:00

Διάρκεια: Έως και το Σάββατο,  4 Μαΐου 2024

Διεύθυνση: Project Room - Myro Gallery, Νικηφόρου Φωκά 8, Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια: Μαριάνα Ρωσσίαδου

Η Myro Gallery ανακοινώνει την ατομική έκθεση της Daniela Spasovska Gosh που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, στις 19:00, και θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι το Σάββατο 4 Μαΐου 2024, στην Myro Gallery (Νικηφόρου Φωκά 8, Θεσσαλονίκη).

Η Daniela Spasovska Gosh γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1976 στα Σκόπια. Είναι μητέρα δύο παιδιών, ενός αγοριού - 20 ετών και ενός κοριτσιού - 16 ετών. Αποφοίτησε από τη σχολή μάρκετινγκ και μάνατζμεντ και παρακολούθησε μαθήματα σε ιδιωτική σχολή τεχνών - με ειδίκευση στη ζωγραφική.

Μέχρι τώρα εργαζόταν ως μοντέλο, τηλεοπτική παρουσιάστρια, τραγουδίστρια ποπ, μάνατζερ στην T-mobile MK και επίσης, ήταν ιδιοκτήτρια ιδιωτικής γκαλερί τέχνης στα Σκόπια. Ως ιδιοκτήτρια της γκαλερί τέχνης, είχε οργανώσει πολλές εκθέσεις μέσα στη γκαλερί της και συμμετείχε σε πολλές αποικίες τέχνης. Από την αρχή της καλλιτεχνικής της δημιουργίας ζωγραφίζει άλογα και νεκρές φύσεις, τοπία και αφηρημένες απεικονίσεις θαλασσών και δασών.

Την έμπνευση για αυτή την έκθεση τη βρίσκει στα τέσσερα Στοιχεία του πλανήτη Γη, ζωγραφισμένα και παρουσιάζονται μέσα από τα πιο φυλετικά ζώα - άλογα. Το όνομα αυτής της σειράς είναι το Πέμπτο Στοιχείο. Τα τέσσερα στοιχεία - νερό, αέρας, γη και φωτιά δεν θα ολοκληρωνόταν χωρίς τη δύναμη του Πέμπτου Στοιχείου που είναι το πιο σημαντικό από όλα - ΑΓΑΠΗΣ. Πίνακες ζωγραφικής έγιναν σε καμβάδες διαστάσεων 70x100 σε συνδυαστική τεχνική.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό Τρίτη 15:00 - 21:00, Τετάρτη 10:00 - 16:00, Πέμπτη - Παρασκευή 15:00 - 21:00 και Σάββατο 10:00 - 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Myro Gallery στο 2310269187.

 


Opening: Thursday, April 25, 2024, at 19:00

Duration: Until Saturday, May 4, 2024

Address: Project Room - Myro Gallery, Nikiforou Foka 8, Thessaloniki

Curated by: Mariana Rossiadou

Myro Gallery announces the individual exhibition of Irina Bodryaga, which will take place on Thursday, April 25, 2024, at 19:00, and will remain open to the public until Saturday, May 4, 2024, at Myro Gallery (Nikiforou Foka 8, Thessaloniki).

Daniela Spasovska Gosh was born on 31st of July 1976 in Skopje. She is a mother of two children, a boy - 20 years old and a girl - 16 years old.  She graduated on faculty of marketing and management and attended classes in private school for arts - major in painting. 

Until now she worked as a model, TV host, pop singer, manager at T-mobile MK and also, she was owner of private art gallery in Skopje. As owner of the art gallery, she had organized multiple exhibitions inside her gallery and participated in many art colonies. Since the beginning of her artistic creation, she paints horses and still life, landscapes and abstract depictions of seas and forests.

The inspiration for this exhibition she finds it in the four Elements of the planet Earth, painted and presented through the most tribal animals - horses. The name for this serial is the Fifth Element. The four elements - water, air, earth, and fire would not be completed without the power of the Fifth Element which is the most important of them all - LOVE. Paintings were made on canvases with dimensions 70x100 in combined technique.

The exhibition will be open to the public on Tuesday 15:00 - 21:00, Wednesday 10:00 - 16:00, Thursday - Friday 15:00 - 21:00, and Saturday 10:00 - 14:00.

For more information, please contact Myro Gallery at 2310269187.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου