Υποβολή Προτάσεων από καλλιτέχνες

Ευχαριστούμε όσους εικαστικούς καλλιτέχνες υπέβαλλαν portfolios στην πρόσφστη πρόσκληση ενδιαφέροντος της Myro Gallery. Έχουμε λάβει εκατοντάδες προτάσεις και είμαστε σε φάση αξιολόγησης τους προκειμένου να προχωρήσουμε σε προτάσεις συνεργασίας, οπότε παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόηση σας.

Υποβολή portfolio μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή· ωστόσο οι εμπρόθεσμες υποβολές μας βοηθούν να εντάξουμε νέους συνεργάτες στις δράσεις μας και να προγραμματίσουμε τις ενέργειες μας. Αν θέλετε να υποβάλλεται την δουλειά σας για να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μας θα πρέπει να τηρήσετε τα ζητούμενα μιας κανονικής υποβολής (μπορείτε να δείτε τα προαπαιτούμενα ΕΔΩ).

No comments:

Post a Comment