Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας!

Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας στην έρευνα γνώμης που κάναμε σχετικά τόσο online (μέσω αυτής της ιστοσελίδας) όσο και με email σε δείγμα 125 ατόμων σχετικά με τον επανασχεδιασμό της σελίδας. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και μας υποχρεώνουν να προσπαθήσουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι: 63 από εσάς απαντήσατε "Αισθητή διαφορά, πολύ καλό", 25 από εσάς απαντήσατε "Δεν είναι άσχημο, αλλά μπορείτε και καλύτερα", 4 από εσάς απαντήσατε "Τι είχε το παλιό?", 1 από εσάς απάντησε "Το παλιό ήταν πολύ καλύτερο", 4 από εσάς απαντήσατε "ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το επισκέπτομαι, μου αρέσει", 28 από εσάς απαντήσατε "ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το επισκέπτομαι, δεν μου αρέσει". Αντίθετα με τους χρήστες της πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε για το email poll, στο site, δεν υπήρξε η δυνατότητα feedback για όσους έδωσαν αρνητικές απαντήσεις. Στην περίπτωση της πλατφόρμας 4 εξ όσων επέλεξαν "ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το επισκέπτομαι, δεν μου αρέσει" βάσισαν την απάντηση τους στην έλλειψη μεγάλων φωτογραφιών, 9 στην έλλειψη πλήρους έκδοσης στα Αγγλικά, 3 στην αισθητική της σελίδας, και 2 στο γεγονός ότι η σελίδα υλοποιείται στον Blogger και όχι σε κάποιο ανεξάρτητο website. 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τον χρόνο και τις απαντήσεις σας. Μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε πιο καθαρά μέσα από την "φρέσκια" ματιά σας! 

-Πάρης Καπράλος,
Διευθυντής Myrό Gallery

No comments:

Post a Comment