Κεντρική Αίθουσα | Μελάνι σε χαρτίΤΟΝ Δεκέμβριο προγραμματίζουμε μία έκθεση με στόχο να αναδείξουμε αξιόλογους νέους δημιουργούς που εξειδικεύονται στην απλούστερη ίσως μορφή της τέχνης. Εξαιρετικοί σχεδιαστές και οι έξι, αξιοποιούν κυρίως τα μέσα που λέει ο τίτλος της έκθεσης αλλά παράγουν αριστουργήματα. Η έκθεση παρουσιάζει περισσότερα από 40 έργα των καλλιτεχνών Νίκου Χατζησμάλη, Στέλιου Κοτίδη, Άννας Γκιώτη, Ολυμπίας Ζήση, Αναστασίας Τρυγούτη, και Ηλία Κασσελά στην Κεντρική Αίθουσα, και συνάμα προτείνει στους φιλότεχνους της Θεσσαλονίκης μια εναλλακτική ομάδα “ελπίδων” της σύγχρονης τέχνης.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα...

No comments:

Post a Comment