Νέα δραστηριότητα | Σεμινάρια εικονογράφισης στην Myrό Gallery

Η  Myrό Gallery, στο πλαίσιο φιλοξενίας εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προάγουν τον πολιτισμό, θα φιλοξενήσει τους επόμενους τρεις μήνες τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων εικονογράφηγησης -με στόχο την άμεση επαγγελματική εφαρμογή για όσους τα παρακολουθήσουν- με διδάκτορα τον αρχιτέκτονα, ζωγράφο και εκπαιδευτικό Κωνστατίνο Αρώνη. Υπεύθυνος θα είναι συνολικά και μόνον ο κ. Αρώνης και για την νέα δραστηριότητα μπορείτε να διαβάσετε με κάθε λεπτομέρεια 


No comments:

Post a Comment