Η Myrό Gallery ανακοινώνει νέο είδος τιμοκαταλόγου

Η Myrό Gallery, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για την προώθηση της ποιοτικής τέχνης και την εκλογίκευση των τιμών, ανακοινώνει ότι στο εξής θα χρησιμοποιεί νέο είδος τιμοκαταλόγου, στο οποίο με διαφάνεια θα απεικόνίζεται η καθαρή τιμή του έργου αλλά και η υποχρεωτική από την Εφορία αναγραφή της τελικής αξίας του έργου συμπεριλαμβανομένου φόρου. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι οι φιλότεχνοι να ξέρουν τι πληρώνουν και που, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να τηρείται η νομιμότητα. 

Πάγια πεποίθηση μας παραμένει ότι η ποιοτική τέχνη δεν είναι ακριβή. Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε για μία ακόμα φορά, πως είμαστε ανοικτοί σε κάθε συζτήση / σχόλιο ή πρότασης σας. 


No comments:

Post a Comment